Medarbetare

Mikael Norén - Hållbar Utveckling Aros.

Mikael Norén – Hållbar Utveckling Aros.

Mikael Norén, VD
Konsult inom miljö-, naturvårds- och kvalitetsfrågor.

Mikael har en tvärvetenskaplig magisterutbildning inom ekonomi och miljö.
Mikael har en lång erfarenhet av konsultverksamhet, management, projektledning
och miljö- och hållbarhetsfrågor. Mikael är vår främsta expert inom hållbarhetsredovisning.

Tel: 070 – 379 54 45
Mail: mikael.noren(at)huaros.se


Sverker Carlsten - Miljö- och kvalitetskonsult

Sverker Carlsten – Miljö- och kvalitetskonsult

Sverker Carlsten, Kvalitetschef
Konsult inom miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor

Sverker h
ar en dubbel examen med flerårig erfarenhet från både kvalitets- och miljöledning inom vårdområdet. Sverker har tidigare arbetat nationellt med miljö- och kvalitetscertifieringar samt strategiskt miljöarbete och har hjälpt ett fyrtiotal verksamheter till miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller miljödiplomering.

Sverker har de senaste åren stöttat flera myndigheter i deras strategiska miljöarbete samt fortsatt stötta verksamheter i deras kvalitets- arbetsmiljö- och kvalitetsledningsarbete. Sverker assisterar även verksamheter när de vill Svanen-certifiera sig. 

 Omtyckt och inspirerande föreläsare.

Tel: 070 – 342 99 19
Mail: sverker.carlsten(at)huaros.se


Olof Bergold - Hållbar Utveckling Aros.

Olof Bergold – Hållbar Utveckling Aros.

Olof Bergold
Civilekonom och miljövetare.
Olof har lång erfarenhet från konsultbranschen och verksamhetsstyrning
inom både privat och offentlig sektor.

Tel: 076 – 569 03 00
Mail: olof.bergold(a)huaros.se


Top