Värderingar

Vi tror att ett hållbarare samhälle är möjligt men det krävs stora förändringar för att det ska nås. Många utmaningar väntar.
Vår egna största miljöpåverkan är hur vi hjälper vår kunder i deras hållbarhetsarbete. En hög kvalitet på våra tjänster är därför viktigt ur flera perspektiv.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster och vår kvalitet. Policyn fungerar som kvalitetssäkrande riktlinjer för oss:

Kvalitetspolicy
Vårt främsta mål med kvalitetsarbetet är nöjda kunder.
Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva, sociala och miljömässigt goda lösningar.
Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet inom HUAros.

Miljöpolicy
Hållbar Utveckling Aros ska tillgodose sina kunders behov med minsta möjliga miljöbelastning. Hela vår verksamhet genomsyras av visionen om hur företag och organisationer kan bidra till en hållbar utveckling genom praktisk handling. I syfte att bevara miljön för kommande generationer verkar vi för att minska vårt avtryck på miljön och ständigt förbättra vårt och våra kunders miljöarbete.

Det innebär att
• Vi erbjuder tjänster inriktade på att minska våra kunders negativa miljöpåverkan
• Vi strävar alltid efter att välja miljömärkta produkter och tjänster
• Vi följer miljölagstiftning och försöker överträffa kundkrav på området
• Vi förebygger förorening av vår gemensamma miljö genom ett ständigt förbättrat miljöarbete med fokus på våra tjänster.

Hållbar Utveckling Aros mest betydande miljöaspekt är tjänster och råd om miljöförbättrande åtgärder som vi erbjuder våra kunder. Det leder till en positiv miljöpåverkan genom ett mindre resursförbrukande hos våra kunder.

IMG_2965

Top