Hållbar Utveckling

Idag ställs det allt fler och högre miljökrav på företag. Ingen som säljer en produkt eller  tjänst kan längre undvika att ta ansvar för miljön utan att bli bestraffad av kunder, leverantörer och lagstiftande instanser. Att känna till och arbeta proaktivt för att minska sitt företags negativa miljöpåverkan har alltså blivit en fråga om överlevnad.

Vi på Hållbar Utveckling Aros hjälper dig att både överleva och expandera i morgondagens värld.

Mikael Norén – Hållbar Utveckling Aros.

 Vad innebär hållbar utveckling för dig?

– De senasta hundra årens utveckling har tyvärr inneburit miljöpåverkan som förlust av biologisk mångfald, utsläpp av växthusgaser och spridning av miljögifter, säger Mikael Norén på HUAros.

– Därför har uttrycket hållbar utveckling vuxit fram som en ledstjärna för många nyckelaktörer i samhället. Begreppet hållbar utveckling handlar om att innefatta och sammanbinda ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer i olika beslutsprocesser för att säkerställa goda livsförhållanden för kommande generationer, menar Mikael.

 

Top