Startpaket Integrerat Ledningssystem

Vi hjälper er att skapa ett grundläggande system för både miljö, kvalitet och arbetsmiljö så att ni får koll på de verksamhetsområdena.  Det inkluderar alla delar som beskrivs i respektive system samt en planering för att ni ska kunna underlätta en integrering av de olika delarna i det årliga verksamhetsarbetet så att det faller sig naturligt och enkelt.

Lägg gärna till:

Verksamhetsmål – vi hjälper er att skapa rimliga, konkreta och utvärderingsbara verksamhetsmål som inkluderar de olika områdena.

Dokumentation – vi hjälper er att skapa grundläggande rutiner utifrån er verksamhet och dokumenterar ert system.

Grundläggande miljöutbildning – vi håller en inspirerande miljöutbildning för personalen, uppdaterad med det senaste på miljöområdet.

Kvalitetsworkshop- en workshop för er personal där vi tar upp vad kvalitet innebär och hur en kvalitetskultur kan skapas. En åtgärd för att få med hela verksamheten i kvalitetsarbetet.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning – en utbildning för personalen som går igenom reglementen och lagar. Vi väver också in de rutiner och riktlinjer ni har i ert arbetsmiljöarbete.

Top