Startpaket Kvalitet

Startpaket kvalitet är en grund för ett seriöst kvalitetsarbete. Det handlar om att få koll på processer och säkerställa att kunden får det den önskar. Paketet innehåller:

Övergripande processkartläggning – vi går igenom er verksamhet och kartlägger era huvudprocesser och hur de olika processerna samverkar.

Kundkravskartläggning – vi analyserar och kartlägger olika kunders och intressenters önskemål och krav och ser över hur väl ni lever upp till dem.

Kvalitetspolicy- vi hjälper er att skapa en passande kvalitetspolicy utifrån er verksamhet.

Dokumentmallar – vi skapar grundläggande mallar ni kan använda i ert dagliga kvalitetsarbete.

Lägg gärna till:

Kvalitetsmål- vi hjälper er att skapa rimliga kvalitetsmål för er verksamhet.

Dokumentation – vi hjälper er att skapa grundläggande rutiner utifrån er verksamhet och dokumenterar ert system.

Kvalitetsworkshop- en workshop för er personal där vi tar upp vad kvalitet innebär och hur en kvalitetskultur kan skapas. En åtgärd för att få med hela verksamheten i kvalitetsarbetet.

Top