Startpaket Miljö

Innehåller allt ni behöver för att få till ett grundläggande miljöarbete. Säkerställer att ni lever upp till gällande miljölagstiftning. I paketet ingår:

Miljöutredning – där vi går igenom er verksamhet ur ett miljöperspektiv, tar fram nyckeltal, analyserar och kartlägger era miljöaspekter.

Lagkravslista – Vi går igenom de miljölagar och förordningar som berör er verksamhet och ser över om eller hur ni ska leva upp till dem.

Miljöpolicy- vi hjälper er att skapa en för verksamheten passande miljöpolicy baserat på de miljöaspekter vi funnit i miljöutredningen.

Rutiner – vi hjälper er att skapa de viktigaste miljörutinerna för er verksamhet.

Kemikalieregister – vi hjälper er att skapa en kemikalielista med säkerhetsdatablad.

Lägg gärna till:

Mål – vi hjälper er att skapa rimliga, konkreta och utvärderingsbara miljömål.

Grundläggande miljöutbildning – vi håller en inspirerande miljöutbildning för personalen, uppdaterad med det senaste på miljöområdet.

 

Top