Hållbarhetsredovisning

Mikael är vår främste expert på hållbarhetsredovisning enligt GRI:s standard.

Mikael är vår främste expert på hållbarhetsredovisning enligt GRI:s standard.

Hållbarhet, där man visar hur man jobbar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, har blivit en allt viktigare fråga i samhället och kraven på att företagen bidrar till en hållbar utveckling ökar därför. Ett bra verktyg att redovisa sitt hållbarhetsarbete är via en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Många företag har därför börjat presentera en hållbarhetsredovisning enligt just GRI:s riktlinjer. Denna hållbarhetsredovisning är ofta frivillig, förutom för statliga bolag, och utgår vanligtvis från miljöfrågor samt ekonomiska och sociala frågor.

En hållbarhetsredovisning är en redovisning av ett antal miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som företagen själva kan välja ut. Hur den ser ut och vilka aspekter som tas upp varierar beroende på företagens verksamhet samt deras syn på syftet med hållbarhetsredovisningen.

Företagen kan använda sin hållbarhetsredovisning till att redovisa hållbarheten dels för att tillfredsställa intressenternas informationsbehov, och dels för att öka sin legitimitet hos intressenter och allmänhet.

Hållbarhetsredovisning är också ett sätt att marknadsföra sig, företagen och organisationer är måna om att visa upp sitt miljötänkande och sitt sociala ansvarstagande. Många kunder är nöjda med denna utveckling då de finner riktlinjerna för hållbarhetsredovisning användbara, samt att detta ökar jämförbarheten mellan olika företags hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av era behov och berättar mer. Vi har våra kontor i Västerås och Nyköping men vi verkar över hela landet.

Top