Kvalitetsledningssystem

Vi är ledande på kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 i Västerås och Nyköping

Vi är ledande på kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 i Västerås och Nyköping

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Kvalitetsledningssystem handlar om att ha en god systematik i verksamheten och att kundnöjdheten säkerställs. Kunden kan vara en privatperson som köper hjälp med städning i sitt hem eller som köper en datorprodukt. Det kan även vara en privatperson som vänder sig till en myndighet för att få hjälp med ett bygglovsärende. Alla vill de att servicen ska vara bra, att det utlovade ska levereras i tid och på rätt sätt. Ja, enkelt uttryckt att bemötandet ska vara bra och att allt ska vara smidigt och ”bara funka”. Det är det ett kvalitetsledningssystem ska bistå i. Att säkerställa att verksamhetens olika processer fungerar så att kunden får det den vill ha och när den vill ha det. Det handlar om allt från att ha tillräckligt med personal, det första bemötandet när en kund tar kontakt, hur leveransen går till samt hur högsta ledningen följer upp att verksamhetsmålen uppnås.

Avsikten med certifierade kvalitetsledningssystem såsom enligt ISO 9001 är att det ska vara en slags kvalitetsstämpel, man kan säga en slags garant för att processerna ska fungera smidigt. Alla kvalitetscertifierade verksamheter fungerar inte perfekt men de ska i varje fall ha koll på verksamheten i stort. Därför ställer många kunder krav på sina olika leverantörer på att de ska ha ett kvalitetsledningssystem, i vissa fall också certifierat enligt ISO 9001.

Vi assisterar alla slags verksamheter i det arbetet. Allt från att ta fram de mest grundläggande processerna till att ta fram ett helt kvalitetsledningssystem som lever upp till kraven i ISO 9001. Vi assisterar även verksamheter som redan är certifierade enligt ISO 9001 och som vill förfina/förbättra sina processer ytterligare.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av era behov och berättar mer. Vi har våra kontor i Västerås och Nyköping men vi verkar över hela landet.

Top