Miljöledningssystem

Mikael och Sverker

Vi assisterar er i ert miljöarbete hela vägen till en certifiering enligt ISO 14001:2015

Miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller liknande

Miljöproblemen i Sverige är tyvärr stora. Vi klarar inte att leva upp till de nationella miljömålen. Många djur- och växtarter är hotade. Våra sjöar och vattendrag och östersjön mår inte bra och vi ska undvika att äta för mycket fisk från svenska vatten då de innehåller höga halter av miljögifter. Vi lever alla under ett hot från ett klimat som håller på att förändras till följd av att vi släpper ut för mycket koldioxid från vår användning av fossila bränslen.

För att vi ska kunna minska vår negativa miljöpåverkan och kunna återställa vår miljö så måste vi arbeta systematiskt och långsiktigt. Därför har kraven på att verksamheter ska ha miljöledningssystem funnits länge. I korthet innebär det att verksamheten ska vara medveten om hur verksamheten kan påverka miljön, positivt som negativt samt att miljöhänsyn ska vävas in i verksamhetens alla delar. Allt från hur verksamheten gör sina inköp, vilket drivmedel eventuella bilar går på, hur resor sker, hur IT används etc.

Kunderna efterfrågar allt mer att leverantörerna ska vara miljöcertifierade. Detta för att kunna vara säker på att verksamheten verkligen är ”miljövänlig”. Ungefär som att köpa KRAV-certifierad mjölk i affären.

Söker du en miljökonsult som kan assistera er till att bygga upp ett miljöledningssystem så har du kommit rätt. Våra miljökonsulter assisterar er i framtagandet av allt från ett enkelt miljöledningssystem för att ni ska leva upp till gällande miljölagstiftning och få in grundläggande miljöhänsyn i er verksamhet till ett mer omfattande miljöledningssystem så att ni kan miljöcertifiera er verksamhet enligt ISO 14001, EMAS, KRAV eller Svanen. Vi kan assistera er i alla steg. Vi assisterar såväl stor som liten. Tveka inte att kontakta oss. Vi är lätta att ha att göra med och vi ser till Era behov.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av era behov och berättar mer. Vi har våra kontor i Västerås och Nyköping men vi verkar över hela landet.

Top