Naturvård

Vår samarbetspartner Nils Ryrholm, professor i zoologi, visar upp en vårtbitare vid en naturvårdsinventering på en motorbana i Arboga.

Vår samarbetspartner Nils Ryrholm, professor i zoologi, visar upp en vårtbitare vid en naturvårdsinventering på en motorbana i Arboga.

För att främja den biologiska mångfalden är det viktigt att arbeta med genomtänkt och långsiktig naturvård. HUAros har bland annat arbetat med naturvård i infrastrukturens biotoper som motorbanor och flygfält. Vi samarbetar bland andra med professor Nils Ryrholm för att ta fram skötselplaner i samråd med kunder och andra uppdragsgivare gällande naturvård. Vi kan även hålla i föreläsningar gällande naturvård, de brukar vara mycket uppskattade.

Vi stöttar även företag/organisationer som söker bidrag för sin naturvård, exempelvis jordbrukarstöd från Jordbruksverket och bidrag från den Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) via kommuner och länsstyrelser.

Men varför är då forskare, miljömedvetna politiker, kunder och beslutsfattare bekymrade över brist på god naturvård att diverse ”obetydliga” djur och växter håller på att försvinna?

I takt med att människan lärt sig mer om naturen har vi insett att naturen ”gratis” hjälper oss med många saker som vi inte tidigare funderat över. Detta kallas med en sammanfattande benämning ekosystemtjänster, och för att de ska fortsätta “leverera”, krävs en genomtänkt naturvård.

En dyrköpt erfarenhet som många gånger gjorts i den industrialiserade delen av världen är att naturen bara kan ge oss dessa ekosystemtjänster om ekosystemen är någorlunda intakta genom god naturvård vilket innebär att den biologiska mångfalden inte heller får vara alltför kraftigt skadad. Även i våra ögon oansenliga växter och djur kan vara viktiga kuggar i ett ”maskineri” som vi ännu inte upptäckt eller i alla fall ännu inte kan överblicka.

Exempel på sådana tjänster som i grunden är beroende av en god naturvård är: pollinering av våra grödor, vattenhushållning, avrinning, vattenrening, giftsanering, luftrening, syreproduktion. Den dag vi själva måste ha industrier för att rena varje droppe vatten eller framställa det syre vi andas det att bli väldigt dyrt att leva för var och en av oss. I ett föränderligt klimat kommer också fungerande ekosystem genom god naturvård att kunna hjälpa till att mildra effekterna av de fenomen vi ännu inte kan förutse.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av era behov och berättar mer. Vi har våra kontor i Västerås och Nyköping men vi verkar över hela landet.

Naturvård
Top