Paketlösningar

Vi har skapat följande paketlösningar för att underlätta valet för verksamheter. Ifall det finns krav eller behov av ett komplett certifierat ledningssystem så ska det ordnas men saknas externa krav från kunder och intressenter så finns det vissa vinster i att utveckla ett ledningssystem successivt. Här har vi några förslag på bra lösningar för att komma igång på en rimlig nivå:

Startpaket miljö – där vi hjälper er att skapa ett grundläggande men ändå seriöst miljöarbete.

Startpaket kvalitet – där vi hjälper er att lägga grunden för ett seriöst kvalitetsarbete för er verksamhet. 

Startpaket arbetsmiljö – där vi hjälper er att skapa ett bra, grundläggande arbetsmiljöarbete så att ni lever upp till de krav som gäller och säkerställer att ni har de grundläggande rutinerna. 

Startpaket integrerat ledningssystem – ett integrerat ledningssystem omfattar både miljö, kvalitet och arbetsmiljö och innefattar alla de tre ovan beskrivna delarna. 

GAP-analys – där vi analyserar ert nuvarande system gällande miljö, kvalitet eller arbetsmiljö och jämför det med de krav som gäller för att certifiera systemen mot olika standarder såsom ISO eller EMAS. Därefter får ni en lista och genomgång över vad som behöver ordnas för att kunna ni ska kunna certifiera verksamheten. 

Top