Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag

Vi på HUAros har under en längre tid assisterat myndigheter och statliga bolag i för dem specifika frågor. Det gör att vi har lätt för att få en förståelse för just Era behov och önskemål och kan erbjuda smidiga arbetssätt och lösningar. Myndigheter och statliga bolag har idag ofta begränsade resurser inom vissa funktioner varför varken tiden eller kompetensen inte alltid finns att driva och genomföra alla frågor på egen hand. Då kan vi komma in och stödja er verksamhet där behovet finns genom våra specifika kunskaper och erfarenheter.

Våra tjänster blir normalt inte så kostsamma att de når upp till brytgränsen för offentlig upphandling varför våra tjänster normalt direktupphandlas. Då vi är relativt små och, i dagsläget, hellre har flera mindre kunder än få stora för att få en bred kompetens och kunnande så deltar vi normalt inte i offentliga upphandlingar. Så vill du nyttja vår kompentens och erfarenhet så är det idag direkupphandling som gäller.

Genom att ha oss som stöd så får ni en smidig och kostnadseffektiv lösning som inte tar kraft och energi från er kärnverksamhet.

 

Top