Utbildningar

Vi gillar att hålla utbildningar, för de utmanar oss på ett stimulerande sätt och vi lär nytt. Vår ambition är att utbildningarna ska vara uppdaterade, informativa och ge en konkret förbättring till er verksamhet. Inspirerade och fyllda med ny kunskap lämnar ni våra utbildningar som också har varit en trevlig och sammansvetsande stund för er verksamhet.

Vi kan ha utbildningarna i era lokaler eller så har vi utbildningslokaler centralt i Västerås.  Alternativt så ordnar vi en passande lokal i er närhet. Vi verkar i hela landet och också internationellt.

Utbildningna skräddarsys efter verksamhetens behov, vi har allt från utbildningar på 30 minuter till utbildningar som sträcker sig över flera dagar. Vi skapar även interaktiva utbildningar som kan vara en lösning för större verksamheter med större geografisk spridning.

Här följer ett urval av de kortare utbildningar vi erbjuder:

Grundläggande miljöutbildning
En inspirerande föreläsning som ger er grundläggande kunskap och en uppdatering kring det senaste i miljöfrågan. Utbildningen ger inspirationn till hur verksamheten kan jobba med miljöfrågan. Motsvarar kraven i ISO 14001:2004
Tidsåtgång: 2 timmars utbildning inklusive paus.

Miljöutbildning anpassad till er verksamhet
Vi går igenom kring hur ert företag påverkar miljön. Vi utgår från er verksamhet, era miljöaspekter och er miljöpolicy och kopplar dessa till de aktuella miljöfrågorna och möjliga miljömål.
Tidsåtgång vid utbildningstillfället: 2-4 timmars utbildning inklusive paus.

Ett grönt kontor
Även tjänsteorienterade kontorsföretag påverkar
miljön. Vi går på djupet kring tjänsteföretagens miljöpåverkan och hur den kan
minskas. När miljöpåverkan minskar leder det ofta också till ekonomiska
besparingar. Vi förklarar sambanden.
Tidsåtgång: 2 timmars utbildning inklusive paus.

Miljöledning och strategiskt miljöarbete
Utbildning kring strategiskt miljöarbete och miljö- och
kvalitetsledningssystem enligt ISO systemet. Riktad till verksamhetsledningen. Hur
du gör verksamheten hållbarare och  samtidigt lönsammare.
Tidsåtgång: 1timmes utbildning inklusive paus.

Från gräsklippning till aktiv naturvård – steget är inte långt.
En utbildning riktad till verksamheter med större grönområden. Kring alternativ skötsel av grönområden som ger större biologisk mångfald samtidigt som det kan ge ekonomiska besparingar.
Tidsåtgång: 2 timmars utbildning inklusive paus.

Gröna inköp
Hur inköpen går till har ofta stor påverkan på en verksamhets miljöpåverkan.
Vi går igenom hur ni kan göra grönare inköp och hur genomtänkta inköp även kan
ge ekonomiska besparingar. Vi går igenom inköpsrutiner, kravställande,
miljömärkningar och livscykelanalys vid inköp och avtal.
Tidsåtgång: 2 timmars utbildning inklusive paus.

Kommunicera ert miljöarbete
Hur bygger man upp en miljöprofil? Hur når ni ut med ert miljöarbete?
Utbildningen visar vilka verktyg som finns för att bygga upp en miljöprofil och hur detta kommuniceras ut till kund. Vi går igenom vilka olika miljömärkningar och certifikat som finns på marknaden.
Tidsåtgång: 1-2 timmars utbildning inklusive paus.

Biologisk mångfald på motorbanor
Utbildning kring ekologisk störning, naturvärden och skötsel av motorbanor för att optimera en hög biologisk mångfald. Utbildningen kan ges internationellt ifall bokad i god tid. Utbildningen sker på svenska eller engelska men också andra språk, men då med tolk.
Tidsåtgång: 3 timmars utbildning inklusive paus. Studiematerial ingår. Kan kombineras med besök på motorbanor.

Kontakta oss för att få veta mer, få ett prisförslag eller för att boka ett första kostnadsfritt möte.

Top