Uppdrag

Detta är ett urval av de uppdrag vi har eller har haft:

sosalarm-lcol

HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga i deras hållbarhetsredovisning som bygger på GRI:s standarder.

mm_logo

HUAros assisterar Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingår bland annat stöd i att skapa en miljöutredning och att assistera i skapandet av mål, policyer och handlingsplaner. HUAros har även hållit en miljöutbildning för Moderna museet personal. Moderna museet har verksamhet i Stockholm och Malmö.logoHUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i skapandet av mål, policyer och handlingsplaner samt att hålla en miljöutbildning med workshop för all personal.

564_39bffddca90bc45058dfdf9b1b97445e

HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit en arbetsmiljöutbildning för personalen.

Dynamate

HUAros bistår Dynamate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö och arbetsmiljöfrågor.

logo-vardanalys

HUAros assisterar myndigheten Vårdanalys i det systematiska miljöarbetet. Vi har bistått i skapandet av en miljöutredning samt ett miljöledningssystem.

warbro_header

HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

loggastor

Vi stöttar Västerås Oljetekniks arbete mot ISO 9001.

logo-all

smvk_logo_swe

HUAros bistår de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i deras strategiska miljöarbete. Vidare bistår vi i arbetet med miljöutredningar, lagkravsbevakningar, mål och handlingsplaner. Vi har även hållit en miljöutbildning och workshop för all personal.

svemo_main

HUAros hjälper Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet med arbetet kring motorsportens miljöpåverkan. Under 2012-13 tog vi fram förbundets hållbarhetsredovisning som bygger på GRI:s standarder.

HUAros assisterar Statens historiska museer i det strategiska miljöarbetet. HUAros bistår i arbetet med utvecklandet av miljöledningssystemet, policyer, mål och handlingsplaner.  Vi har även haft en miljöutbildning med workshop för all personal.
I Statens historiska museer ingår Historiska museet, Kungliga myntkabinettet och Tumba Bruksmuseum.

tumba

HUAros har bistått Tumba bruksmuseums restaurangverksamhet i ambitionen att göra menyer ekologiska och klimatkompenserade. 

tm_logo_488x32

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål och handlingsplaner samt stöd i det strategiska miljöarbetet. Vi har även hållit i miljöutbildningar för all personal.

SMV_ny_visuell_id_artikel_680px caprice

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet. I Musikverket ingår Musik- och teaterbiblioteket, Caprice Records, Svenskt visarkiv, Scenkonstmuseet samt Elektronmusikstudion (EMS).

dedicare_198x73

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö och kvalitetsarbetet. Dedicare är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 i Sverige och Norge. Vi har även haft miljöutbildningar för personalen i Sverige och Norge samt bistått i revisioner och lagkravsbevakningar.

myndigheten-radiotv-300x128 (1)

HUAros har bistått myndigheten i arbetet med att upprätthålla en miljöutredning samt i arbetet med att ta fram mål, handlingsplaner och strategier. Vi har även hållit grundläggande miljöutbildningar för all personal vid flera tillfällen.

S-ARK-logo

HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt biståt med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål.

logo (1)

HUAros driver ett projekt för främjandet av biologisk mångfald på flygfältet i Karlstad. Projektet ingår i vårt mål att öka artrikedomen i infrastrukturmiljöer.

forslundstvatt

HUAros har bistått Forslunds tvätt i deras miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bland annat genom att utföra interna revisioner, bistå i utvecklandet av rutiner mål och handlingsplaner samt med lagbevakning. Forslunds tvätt är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001 samt är Svanencertifierade.

e65aaf1117-TVATTSTALLET

HUAros stödjer tvätteriet Tvättstället i Karlskoga i deras miljöarbete samt i ambition att Svanencertifiera tvätteriet.

Dixa

HUAros har assisterat tryckeriet Dixa till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö), ISO 9001:2015 (kvalitet) och AFS 2001:1/OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

rivpoolen

HUAros har assisterat Rivpoolen AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete.

KAROLF_logotype

HUAros har bistått verksamheten i att bygga upp ett smidigt arbetsmiljöledningssystem för att trygga ett säkert och systematiskt arbetsmiljöarbete.

HUAros har bistått företaget  med att bygga upp ett grundläggande kvalitetsledningssystem.

Vi har stöttat MST AB i deras arbete att bibehålla ISO 14001-certifikat.

trädmästarna

HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker arbetsmiljö och välfungerande processer.

gamlaenskedeplatt_logo

HUAros har assisterat G:a Enskede plattsättning i deras miljö- och kvalitetsarbete.

ppam

HUAros har assisterat solcellsföretaget PPAM i deras arbetsmiljöarbete. Vi har gjort en revision av hur väl deras arbetsmiljöarbete lever upp till kraven i AFS 2001:01 samt har assisterat med råd och vägledning.
HUAros säljer även solcellssystem som PPAM levererar.

HUAros AB har hjälpt till att utveckla miljöledningssystemet åt Carema Sjukvård. HUAros AB har genomfört miljörevisioner på vårdenheter och har bidragit med förslag till förbättringar av miljöarbetet.

sigtuna

HUAros AB gjorde i samarbete med Prime en undersökning i Sigtuna kommun inom avfallsområdet inför införandet av sortering av kompostavfall.

vstad

                          HUAros AB har genomfört miljöutbildningar för personal på Teknik och Idrott.

                                               Vi stöttar AB Göta kanalbolag i framtagandet av hållbarhetsredovisning enligt GRI G4.
Top