ISO Ledningssystem – Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet

Om ledningssystem

Ett ledningssystem handlar om hur en verksamhet styrs och fungerar. Alla verksamheter har en form av ledningssystem fast de är inte alltid nedskrivna och formaliserade.…

För ett hållbart företagande

Sustainable management

Sustainable management - Ett hållbart företagande. Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt i enlighet med…

Stöd och Assistans – Vi hjälper dig med projektledning, naturvård

Stöd och assistans

Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag. Vi på HUAros har under en längre tid assisterat myndigheter och statliga bolag i för dem specifika frågor. Det gör att vi…