Användningen av kolkraft minskar kraftigt inom EU.

Kolanvändningen minskar kraftigt inom EU. Något som är mycket bra då kolet, enligt aktuell forskning, bidrar till den förstärkta klimatpåverkan vi är mitt inne i. På ett år väntas kolanvändningen minska med 19% inom EU. Kolet ersätt till ungefär hälften av sol- och vindkraft och till hälften av naturgas. Naturgas är också den fossil men har en cirka 20 % längre klimatpåverkan. Framför allt är det Irland, Frankrike och Storbritannien som minskat sin kolkraft kraftigt. Men användningen minskar också kraftigt i Spanien, Italien och Tyskland.

 

https://www.dn.se/ekonomi/kolenergi-pa-vag-mot-kollaps-i-eu/

 

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping