Åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden på Rocklundaområdet i Västerås

Vi går runt med Professor Nils Ryrholm på Rocklundaområdet i Västerås och tittar på möjliga åtgärder för att ytterligare gynna den biologiska mångfalden.