Bra info om hur du kan stimulera den biologiska mångfalden i anslutning till hus och trädgård

Aroseken har mycket bra och lättfattlig info om hur du kan underlätta för djur och växter på sin hemsida. Kring hur du kan stimulera den biologiska mångfalden med enkla medel.

http://www.aroseken.se/biologisk-mangfald

 

"

classic-editor-remember:
classic-editor

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping