Hårt uppodlad mark hotar vildbina

MP900316870[1]

 

Den hårt uppodlade marken i kombination med parasiter, sjukdomar, bekämpningsmedel, mindre föda och sjukdomar hotar vildbina i Sverige enligt DN 20130722.

Vildbina behöver kantzoner och områden som inte är produktionsområden. Vildbina är viktiga för pollineringen av växter.

 

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping