HUAros har gjort en miljöutredning åt Moderna museet

Moderna museet

Moderna museet

HUAros har precis gjort klart en miljöutredning åt Moderna museet i Stockholm och Malmö för att genom den peka ut vilka områden som verksamheten bör fokusera sitt framtida miljöarbete på. Moderna museet håller redan på med flera positiva aktiviteter på miljöområdet. Ett stort energieffektiviseringsarbete är sjösatt som ska minska energianvändningen på Moderna museet i Stockholm med cirka 25 %. Värt att nämna är även det väggblockssystem som används i både Stockholm och Malmö. Ett hundratal väggblock, spacklas, målas om och återanvänds i utställning efter utställning i upp till 15- 20 års tid. Något som sparar både resurser och miljö.

Är du också intresserad av en miljöutredning för er verksamhet eller företag? Hör av dig till Sverker Carlsten. sverker.carlsten@huaros.se eller 070 342 99 19

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping