Intresset för hur företag och verksamheter arbetar med hållbarhetsfrågan ökar, både från kunder och medarbetare

En ny undersökning visar att intresset för hur företag jobbar med hållbarhetsfrågan ökar kraftigt. Förväntningarna är höga. De som visar störst intresse är kunderna men även medarbetarna är intresserade av hur företagen de arbetar på förhåller sig till hållbarhetsfrågan. ” Vi kan notera att svenska organisationer överlag uppfattar att intresset för deras hållbarhetsarbete har ökat”.

 

Läs rapporten här: https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/hallbar-affarsutveckling/det-prioriterade-hallbarhetsarbetet.pdf

 

Eller en artikel kring rapporten här: https://www.aktuellhallbarhet.se/artikel/nara-halften-av-svenska-foretag-upplever-ett-okat-tryck-fran-medarbetarna-i-hallbarhetsarbetet/

 

 

Kontakta oss på HUAros om ert företag eller verksamhet vill utvecklas ytterligare inom hållbarhet. Vi assisterar till hållbar affärsutveckling och stöttar i strategiskt hållbarhetsarbete.

 

"

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping