Lite hoppfullhet i klimatfrågan

Lite hoppfullhet i klimatfrågan. En känd klimatforskare menar att det finns en chans att om utsläppen av CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) slutar så kan temperaturen stabilisera sig på den nivån och klimatet behöver inte fortsätta skena. Haven, våtmarkerna och skogarna kan stabilisera. Detta är hoppfulla nyheter. Nu får vi hjälpas åt att snabbt fortsätta minska CO2-ekvivalent belastningen.

Läs mer via länkarna:

classic-editor-remember:
classic-editor

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping