Novator Solutions nu certifierade i kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001)

Vi gratulerar Novator Solutions till ISO – certifieringarna i kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Detta  utan anmärkning vid den externa revisionen.  http://novatorsolutions.se/

 

 

"

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping