Koldioxidutsläppen når alarmerande nivåer

Enligt beräkningar har vi nu släppt ut all fossil koldioxid vi kan för att kunna klara 1,5 graders målet som vi kom överens om vid klimatmötet i Paris. Det gjorde vi närmare bestämt den 9 e september 2018. Då vi i vårt samhälle fortfarande släpper ut koldioxid måste vi nu, för att fortsatt klara målet, fånga upp all fossil koldioxid vi släpper ut från och med nu. Tyvärr finns inte den tekniken på plats ännu. Men tekniken finns utvecklad.

https://www.svd.se/odets-ironi–pa-valdagen-tar-co2-budgeten-slut

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping