Sverige når bara två av sexton miljömål till 2020

Sveriges miljömål meddelar att bara två av de sexton miljökvalitetsmålen kommer att nås till 2020. Det gäller då Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt. Åtgärdstempot måste öka. Engagemanget bör ökas för alla som påverkar Sveriges miljö.
http://sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018/?utm_campaign=AktuellH%C3%A5llbarhet-Direkten_180329_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=c8bb8b7ead304e87a63a72e9b518daac&elq=86779708ec1648369e0adfa2572867ae&elqaid=15480&elqat=1&elqCampaignId=10803

 

"

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping