Tjänster inom arbetsmiljö

070- 379 54 45

Arbetsmiljö

Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiska arbetsmiljöarbete, vare sig ni bara vill få grunderna på plats eller certifiera er
enligt ISO 45001 eller AFS 2001.
Vi bistår också med utbildningar inom arbetsmiljö.

Arbetsmiljö - HUAROS hjälper er systematisera ert arbetsmiljöarbete med tydliga rutiner, riskanalyser, uppföljningsmöten, utbildningar samt följa upp alla tillbud och eventuella olyckor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven är dock större för verksamheter med flera anställda. Har verksamheten fler än tio anställda ska rutinerna vara dokumenterade. Det ska finnas ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor i verksamheten

Läs mer »

Revisioner - Vi kan internrevidera er verksamhet enligt ISO 14001:2004 samt ISO 9001:2008.

Interna revisioner

Vi reviderar ert arbetsmiljöarbete och ser till att ni har ett fungerande arbetsmiljöarbete. Vi kan internrevidera er verksamhet enligt ISO 14001:2015 samt ISO 9001:2015. Vänd dig till oss.

Läs mer »

Vi på HUAROS ger kurser, workshops och utbildningar i miljö, arbetsmiljö, kvalitet och hållbar utveckling

Utbildning kring arbetsmiljöfrågor

Vi skräddarsyr utbildningar för era behov kring arbetsmiljöfrågor.

Vi gillar att hålla utbildningar och hoppas att det märks.

Läs mer »

Väx hållbart

Vi vet att hållbarhet lönar sig och
vi har många års erfarenhet av att utveckla hållbarhetsarbete åt företag och organisationer.

Flexibla lösningar

Oavsett utgångsläge anpassar vi oss till kundens förutsättningar för en ständig förbättring

Bredd & djup

Vi löser det mesta kunder efterfrågar inom hållbarhet och ISO. Vid behov har vi också ett brett kontaktnät.

Kontakta oss idagclassic-editor-remember:
block-editor

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping