Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Liebherr

Författare: WP Admin

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet.

Uppdrag

Liebherr

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....

Fler texter med denna etikett

Liebherr
Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....
Mälardalens frukt och grönt
HUAros assisterar Mälardalens frukt och grönt i deras miljöarbete och har assisterat dem fram till en miljöcertifiering enligt ISO 14001....
Aroseken
HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit en arbetsmiljöutbildning för personalen. HUAros assisterade även vid det systematiska miljöarbetet. Aroseken är numera certifierade enligt ISO 14001:2015....
Hållbara upphandlingar
Hållbarhetskrav i upphandling Varje upphandling är ett hantverk Varje upphandling med avtal är ett hantverk. Regelverket må vara strikt men en upphandling genomförs ofta med unika förutsättningar avseende kontraktsföremål, tillgänglig tid, budgetram och deltagare. Tillsammans med många marknader och branscher i ständig och snabb förän...
Internrevisioner
Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni följer standardens krav på era ledningssystem genom återkommande interna revisioner. Genom välutvecklade och testade revisionsprocesser kan vi, bland annat, internrevidera er verksamhet utifrån kraven i ISO 45001, ISO 9001, ISO...
Byggessen
HUAros assisterar Byggessen AB i arbetet med kvalité, miljö och arbetsmiljö fram till ISO-certifieringar (9001, 14001, 45001) och är fortsatt stöd i KMA-arbetet....
CalorMet
HUAros assisterar CalorMet till en ISO certifiering inom kvalité. ISO 9001....
NETEL AB
Stöd i strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete....
Moderna Museet
HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i att skapa en miljöutredning och att assistera i skapandet av mål, policyer och handlingsplaner. HUAros har även hållit en miljöutbildning för Moderna museet personal....
Arbetsmiljöledningssystem
Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiskt arbetsmiljöarbete vare sig ni bara vill få grunderna på plats eller certifiera er enligt ISO 45001 och AFS 2001:1 Vi assisterar er till certifiering av ert arbetsmiljöarbete Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarb...
Andra ledningssystem
Ledningssystem enligt en annan standard? Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss. Har inte vi kompetensen hos oss har vi säkert någon i vårt nätverk som kan assistera er....
Om HUAros
HUAros - Hållbar Utveckling Aros. HUAros startades 2005 i Västerås med grundidén om att en hållbar utveckling är nödvändig både för kommande generationer och framtidens framgångsrika företag och organisationer. Idag verkar vi i hela Sverige och även i viss mån även internationellt. Sedan starten har HUAros assisterat många verksamhe...
Region Västmanland
HUAros tar fram miljökrav för upphandlingar av medicinteknisk utrustning samt en vägledning för arbete med cirkulära materialflöden i regionens egna verksamheter....
Myndigheten för Press Radio och TV
HUAros har bistått Myndigheten för Press Radio och TV i det systematiska miljöarbetet fram till en miljöcertifiering enligt ISO 14001. Vi har även hållit grundläggande miljöutbildningar för all personal vid flera tillfällen....
Myndigheter
Till myndigheter erbjuder vi bland annat följande tjänster: Stöd till myndigheter i att leva upp till samtliga krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet Stöd i kvalitets- och arbetsmiljöfrågor Miljöutbildningar för personalen. På plats och-/eller via digital platt...
För ett hållbart och utvecklande 2021
Under 2020 blev det en hel del arbete med den nya arbetsmiljöstandarden, ISO 45001, för oss på HUAros. Vi har bistått flera verksamheter fram till certifiering enligt den standarden....
Aleris - Röntgen
HUAros AB har assisterat röntgen i kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring samt stöttat Aleris röntgen på Sabbatsberg till en ackreditering enligt ISO 17025:2018 - Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier....
Utbildning kring arbetsmiljöfrågor
Utbildning kring arbetsmiljöfrågor Vi erbjuder utbildning inom fältet arbetsmiljö. Exempel på utbildningar inom fältet arbetsmiljö som brukar vara relevanta är: Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken – hur ett välfungerande arbetsmiljöarbete skapas och implementeras i verksamheten. Arbetsmiljö och ansvar - för chefer och arbetsle...
Projektledning
När er organisation eller företag behöver en strukturerad, positiv och driven projektledare, så kan vi på HUAros AB hjälpa till. Vi har lång erfarenhet inom hållbar utveckling samt Agenda 2030 och kan effektivt och resultatinriktat leda, driva eller stödja er i projekt som har bäring på det. Vi bistår er oavsett om det handlar om [&hell...
Hållbarhetschef
Hyr in din hållbarhetschef HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma....
Agenda 2030
Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030, även kallat de Globala målen, är något som alla verksamheter måste förhålla sig till. Vi guidar er i det arbetet. Vad är de Globala målen? Globala målen är sammansatta hållbarhetsmål för hela världen antagna av FN 2015. Fler och fler myndigheter, företag och verksamheter i Sverige ställe...
Naturvård
Biologisk mångfald med genomtänkt och långsiktig naturvård. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen hur just er verksamhet kan arbeta med biologisk mångfald genom naturvårdande skötselplaner. För att främja den biologiska mångfalden och artrikedomen är det viktigt att arbeta med genomtänkt och långsiktig naturvård. Vi samarbetar bl...
Stöd och assistans
Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag. Vi på HUAros har under en längre tid assisterat myndigheter och statliga bolag i för dem specifika frågor. Det gör att vi har lätt för att få en förståelse för just Era behov och önskemål och kan erbjuda smidiga arbetssätt och lösningar. Myndigheter och statliga bolag...
Statliga bolag
Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som berör miljö-, CSR-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor....
Sustainable management
Sustainable management - Ett hållbart företagande. Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt i enlighet med er värdegrund. En välfungerande verksamhet drar till sig kapital, kunder och bra pe...
Om våra tjänster
Hållbara tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet. Vi kan erbjuda Ert företag/organisation ett antal olika tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet med inriktning mot hållbar affärsutveckling. Det kan vara alltifrån att leva upp till lagkrav enligt miljöbalken till förbättrade omvärlds- och kundrelationer via Corporate Social Respo...
Skräddarsydd miljöutbildning
Miljöutbildning anpassad till ert företag/verksamhet. Vi går igenom kring hur ert företag påverkar miljön. Vi utgår från er verksamhet, era miljöaspekter och er miljöpolicy och kopplar dessa till de aktuella miljöfrågorna och möjliga miljömål. Detta kräver att vi får intervju er och ta del av era befintliga miljödokument före utb...
Grundläggande miljöutbildning
Grundläggande miljöutbildning. En inspirerande föreläsning som ger er grundläggande kunskap och en uppdatering kring det senaste i miljöfrågan på global och nationell nivå. Utbildningen ger inspiration till hur verksamheten kan jobba med miljöfrågan. Motsvarar kraven i ISO 14001:2015. Tid:  2 timmar utbildning Paus: 15 min (inkluderat)...
Hållbarhetsredovisning
Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man jobbar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, har blivit en allt viktigare fråga i samhället och kraven på att företagen bidrar till en hållbar utveckling ökar därför. Vi på HUAros leder er igenom arbet...
Kvalitetsledningssystem
Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) - God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter eller tjänster? Det är vad ett kvalitetsledningssystem handlar om. Kvalitet är att säkerställa en hög kundnöjdhet. Detta oavsett om ni är en myndighet eller ett vinstdrivande företag. Detta uppnås genom att verksamheten har effektiva...
Miljöledningssystem
Miljöledning enligt ISO 14001. Avsikten med av tredje part certifierade miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14001, är att det ska vara en slags miljöstämpel för att de grundläggande miljösäkrande processerna ska finnas på plats i verksamheten. Miljöledningssystemet ska säkerställa att verksamheten lever upp till bland annat miljöbalken...
SOS Alarm
HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga i deras hållbarhetsredovisning som bygger på GRI:s standarder....
Arbetsgivarverket
HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i skapandet av mål, policyer och handlingsplaner samt att hålla en miljöutbildning med workshop för all personal....
Biologisk mångfald på motorbanor
Biologisk mångfald på motorbanor Utbildning kring ekologisk störning, naturvärden och skötsel av motorbanor för att optimera en hög biologisk mångfald. Utbildningen kan ges internationellt ifall bokad i god tid. Utbildningen sker på svenska eller engelska men också andra språk, men då med tolk. Tid:  3 timmar utbildning Paus: 30 min (...
Kommunicera ert miljöarbete
Kommunicera ert miljöarbete Hur bygger man upp en miljöprofil? Hur når ni ut med ert miljöarbete? Utbildningen visar vilka verktyg som finns för att bygga upp en miljöprofil och hur detta kommuniceras ut till kund. Vi går igenom vilka olika miljömärkningar, hållbarhetsredovisning och certifikat som finns på marknaden. Tid:  1-2 timmar u...
Gröna inköp
Utbildning i grönare inköp - För bättre ekonomi Hur inköpen går till har ofta stor påverkan på en verksamhets miljöpåverkan. Vi går igenom hur ni kan göra grönare inköp och hur genomtänkta inköp även kan ge ekonomiska besparingar. Vi går igenom inköpsrutiner, kravställande, miljömärkningar och livscykelanalys vid inköp och av...
Aktiv naturvård
Från gräsklippning till aktiv naturvård – steget är inte långt. En utbildning riktad till verksamheter med större grönområden. Vi belyser alternativ skötsel av grönområden som ger större biologisk mångfald samtidigt som det kan ge ekonomiska besparingar. Detta kommer ge nya insikter och höjda ögonbryn! Tid:  2 timmar utbildning Pa...
Miljöledning och strategiskt miljöarbete
Miljöledning och strategiskt miljöarbete Utbildning kring strategiskt miljöarbete och miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO-systemet. Riktad till verksamhetsledningen. Hur du gör verksamheten mer hållbar och samtidigt mer lönsam. Hur får man med sig personalen? Tid:  1 timme utbildning Paus: 10 min (inkluderat)...
Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du jobba med oss?

   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu