Aleris – Röntgen

HUAros AB har assisterat röntgen i kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring samt stöttat Aleris röntgen på Sabbatsberg till en…

Om våra tjänster

Hållbara tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet. Vi kan erbjuda Ert företag/organisation ett antal olika tjänster inom miljö-…

Gröna inköp

Utbildning i grönare inköp – För bättre ekonomi Hur inköpen går till har ofta stor påverkan på…

Ett grönt kontor

Utbildning för tjänsteorienterade kontorsföretag Även tjänsteorienterade kontorsföretag påverkar miljön. Vi går på djupet kring tjänsteföretagens miljöpåverkan och hur…

Aktiv naturvård

Från gräsklippning till aktiv naturvård – steget är inte långt. En utbildning riktad till verksamheter med större…

SOS Alarm

HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga…

Moderna Museet

HUAros assisterar Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingår bland annat stöd i att skapa…

Arbetsgivarverket

HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i…

Aroseken

HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit…

DynaMate

HUAros bistår DynaMate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö- och arbetsmiljöfrågor.…

Vårdanalys

HUAros har assisterat myndigheten Vårdanalys i det systematiska miljöarbetet. Vi har bistått med en miljöutredning av de…

Warbro Kvarn

HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet.…

Världskulturmuseerna

HUAros har bistått de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i det strategiska miljöarbetet.…

Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet.…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Tumba bruksmuseum

HUAros har bistått Tumba bruksmuseums restaurangverksamhet i ambitionen att göra menyer ekologiska och klimatkompenserade.…

Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping