Aroseken

HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö- och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Dedicare har certifieringar enligt ISO…

Arkitekturmuseet

HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt bistått med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål.…

Karlstad Airport

HUAros driver ett projekt för främjandet av biologisk mångfald på flygfältet i Karlstad. Projektet ingår i vårt…

Forslunds tvätt

HUAros har bistått Forslunds tvätt i deras miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bland annat genom att utföra interna…

Dixa

HUAros har assisterat Dixa (butikskommunikation och tryckeri) till att certifiera sig enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001…

Rivpoolen AB

HUAros har assisterat Rivpoolen AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete.…

Karlof Städservice

HUAros har bistått verksamheten i att bygga upp ett smidigt arbetsmiljöledningssystem för att trygga ett säkert och…

Trädmästarna

HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker…

PPAM Solkraft

HUAros har assisterat solcellsföretaget PPAM i deras arbetsmiljöarbete. Vi har gjort en revision av hur väl deras arbetsmiljöarbete…

Sigtuna kommun

HUAros AB gjorde i samarbete med Prime en undersökning i Sigtuna kommun inom avfallsområdet inför införandet av…

MST AB

Vi har stöttat MST AB i deras arbete att bibehålla ISO 14001-certifikat.…

Kontakta HUAros

Vårt huvudkontor ligger i Melkerhuset i centrala Västerås bredvid Skrapan. Vi har också ett kontor i Nyköping.…

Om HUAros

HUAros – Hållbar Utveckling Aros. HUAros startades 2005 i Västerås med grundidén om att en hållbar utveckling…

  • Publicerad i: Om oss

Mikael Norén

Mikael Norén Konsult inom miljö-, naturvårds- och kvalitetsfrågor 070 – 379 54 45  mikael.noren@huaros.se…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping