Miljöutredning

Påbörja ditt systematiska miljöarbete nu. En miljöutredning är ofta ett bra sätt att starta upp ett systematiskt…

Klimatberäkningar

Vi utför klimatberäkningar av er verksamhet. Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol,…

HJT Service

HUAros assisterar HJT Service till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö) ISO 9001:2015 (kvalitet).…

Aros Polymerteknik

HUAros assisterar Aros Polymerteknik till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö) ISO 9001:2015 (kvalitet)…

Markbolagen

HUAros har assisterat företaget Markbolagen i utvecklandet av ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor samt hållit arbetsmiljöutbildningar för personalen.…

TB Screen

HUAros assisterar tryckföretaget TB Screen i deras miljöcertifieringsarbete.…

Poolia

HUAros har på uppdrag av Poolia utfört en Energikartläggning av verksamheten.…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping