Sverker Carlsten, Kvalitetschef

Sverker Carlsten, Kvalitetschef. Konsult inom miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. 070 – 342 99 19  sverker.carlsten@huaros.se…

Mikael Norén, VD

Mikael Norén, VD Konsult inom miljö-, naturvårds- och kvalitetsfrågor 070 – 379 54 45  mikael.noren@huaros.se…

Olof Bergold, Miljökonsult

Olof Bergold, miljökonsult. Civilekonom och miljövetare. 076 – 569 03 00  olof.bergold@huaros.se…