Jens Strömberg, Hållbarhetskonsult

Jens Strömberg, Hållbarhetskonsult.

Konsult inom miljö-, hållbarhets- och upphandlingsfrågor.


Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Jens har mer än tio års erfarenhet av strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete, främst genom att bistå och vägleda stora offentliga koncerner i hållbarhetsfrågor. I botten finns en tvärvetenskaplig magisterutbildning inom miljövetenskap, humanekologi och samhällsvetenskap.

Jens har bland annat utvecklat en trafikljusmodell för att bedöma och kommunicera varors (till exempel byggvaror, elektronik, möbler och förbrukningsprodukter) status i relation till det nationella miljömålet Giftfri miljö. Modellen används idag av tre regioner.

Från april 2021 är Jens också styrelseledamot i föreningen Gröna Mobilister (tidigare Gröna Bilister).

Exempel på tjänster:

  • Hållbarhetskrav i upphandling och uppföljning av ställda krav.
  • Mål, handlingsplaner och andra former av styrande och vägledande underlag
  • Insamling, analys och redovisning av data kopplat till miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv: Till exempel inköp och produktion av varor och tjänster, energi- och drivmedelsanvändning, kemikalieanvändning och avfall
  • Stöd i produkt- och processrelaterad verksamhetsutveckling
  • Stöd i bevakning och efterlevnad av lagar och andra krav främst inom miljöområdet
  • Miljö- och hållbarhetsutbildningar och workshops
  • Miljöutredningar.
  • Leda interna arbetsgrupper och nätverk
  • Ansökningar om extern finansiering, till exempel Klimatklivet
  • Systematiskt förbättringsarbete inom främst miljö
classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping