Mikael Norén

Mikael Norén - Hållbar Utveckling Aros.

Mikael Norén – Hållbar Utveckling Aros.

Mikael Norén

Konsult inom miljö-, naturvårds- och kvalitetsfrågor


Management, projektledning och hållbarhetsfrågor

Mikael har en tvärvetenskaplig magisterutbildning inom ekonomi och miljö med en lång erfarenhet av konsultverksamhet, management, projektledning och miljö- och hållbarhetsfrågor. Mikael är vår främsta expert inom hållbarhetsredovisning.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping