Olof Bergold, Hållbarhetskonsult

Olof Bergold, Hållbarhetskonsult - Hållbar Utveckling Aros. Fotograf: Jens Kvistgaard

Olof Bergold,  – Hållbar Utveckling Aros.

Olof Bergold, Hållbarhetskonsult.

Civilekonom och miljövetare.


Verksamhetsstyrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Olof drivs av strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete med utveckling och förändring som mål. Han har en tvärvetenskaplig magisterutbildning inom ekonomi och miljö. Olof var med och grundade HUAros AB i Västerås 2005.

Exempel på tjänster:

  • Inhyrd miljö- eller hållbarhetschef
  • Sakkunnigt stöd till styrelser
  • Policyfrågor
  • Förändringsarbete kopplat till Hållbarhet
  • Implementeringsarbete
  • Hållbar upphandling
  • Utredningar, både privat och offentligt
classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

Ingen relaterad information hittades

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping