Sverker Carlsten, Hållbarhetskonsult

Sverker Carlsten - Kvalitets-, miljö- och Hållbarhetskonsult

Sverker Carlsten – Hållbarhetskonsult.

Sverker Carlsten, Hållbarhetskonsult.

Konsult inom miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.


Strategiskt miljö- och kvalitetsarbete

Sverker har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete samt med ledningssystem, utbildningar och management inom fälten: miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Detta för många olika typer av verksamheter. Allt från små företag till stora myndigheter och börsnoterade företag. Sverker bistår bland annat vårdbolag, kulturmyndigheter, byggföretag, tryckerier samt verkstadsföretag.

Systematiskt miljöarbete & konsultation

Sverker bistår många myndigheter i deras systematiska miljöarbete. Sverker arbetar även på konsultativ basis som externrevisor åt revisionsbolag mot standarderna ISO 9001, ISO 14001, samt ISO 45001, så han har bra koll på vad som krävs för en certifiering.
Sverker är även en ofta anlitat, omtyckt och inspirerande föreläsare.

Exempel på tjänster:

 • Stöd i certifieringar enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001 och Svanen.
 • Stöd i strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.
 • Miljöutredningar
 • Stöd till myndigheter att leva upp till Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
 • Miljö- och hållbarhetsutbildningar
 • Arbetsmiljöutbildningar
 • Stöd i lagbevakning inom främst miljö- och arbetsmiljöfrågor.
 • Managementstöd till små och medelstora företag
 • Stöd i utvecklande, kvalitetssäkring och effektivisering av vårdprocesser
 • Stöd i ackreditering enligt ISO 17025:2018 – Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier
 • Verka som hållbarhetschef, kvalitetschef eller liknande funktion för olika slags verksamheter. Då på deltid.
classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping