Om HUAros

HUAros – Hållbar Utveckling Aros.

HUAros startades 2005 i Västerås med grundidén om att en hållbar utveckling är nödvändig både för kommande generationer och framtidens framgångsrika företag och organisationer.

Sedan starten har HUAros assisterat många verksamheter till att bli mer hållbara och framgångsrika även på morgondagens mer krävande marknad. HUAros har idag kontor i Västerås och Nyköping men verkar över hela landet.

Värderingar

Vi tror att ett mer hållbart samhälle är möjligt men det krävs stora förändringar för att det ska nås. Många utmaningar väntar.
Vår egna största miljöpåverkan är hur vi hjälper våra kunder i deras hållbarhetsarbete. En hög kvalitet på våra tjänster är därför viktigt ur flera perspektiv. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster och vår kvalitet. Vår policy fungerar som kvalitetssäkrande riktlinjer för oss:

Kvalitetspolicy

Vårt dagliga arbete med våra kunder och klienter ska präglas av:

  • Hög kvalitet och god kunskap
  • Vänlighet, gott bemötande och snabba svar
  • Långsiktighet och hållbarhet
  • God formuleringsförmåga och kärnfullhet
  • Trygghet och ärlighet
  • Moderna och kostnadseffektiva lösningar
  • Kvalitetssäkrade helhetslösningar genom egen kompetens uppbackat av ett kvalitetssäkrat nätverk

För att nå detta ska vi kontinuerligt utveckla vår kompetens och vidareutveckla våra samarbeten med andra verksamheter.

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska präglas av vår tro på att moderna företag och verksamheter kan bidra till att utveckla samhället till att bli långsiktigt hållbart. Våra lösningar ska vara långsiktigt hållbara, bygga på god kunskap och ligga i harmoni med den rådande teknikutvecklingen. I vår egen verksamhet ska vi genom medvetna val verka för låg resursförbrukning och använda miljömärkta produkter och tjänster. Vi klimatkompenserar för våra co2 utsläpp.

Hållbar Utveckling Aros mest betydande miljöaspekt är tjänster och råd om miljöförbättrande åtgärder som vi erbjuder våra kunder. Det leder till en positiv miljöpåverkan genom ett mindre resursförbrukande hos våra kunder. Vidare ska vår verksamhet präglas av ständig förbättring. Vi överträffar lagkrav och förebygger föroreningar.


Sammantaget innebär detta att:
• Vi erbjuder tjänster inriktade på att minska våra kunders negativa miljöpåverkan
• Vi strävar alltid efter att välja miljömärkta produkter och tjänster
• Vi följer miljölagstiftning och försöker överträffa kundkrav på området
• Vi förebygger förorening av vår gemensamma miljö genom ett ständigt förbättrat miljöarbete med fokus på våra tjänster.

Hållbar Utveckling Aros mest betydande miljöaspekt är tjänster och råd om miljöförbättrande åtgärder som vi erbjuder våra kunder. Det leder till en positiv miljöpåverkan genom ett mindre resursförbrukande hos våra kunder.

HUAros
Tagged under