Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Världskulturmuseerna

HUAros bistår de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i deras strategiska miljöarbete. Vidare…

DynaMate

HUAros bistår DynaMate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö- och arbetsmiljöfrågor.…

Statens historiska museer

HUAros assisterar Statens historiska museer i det strategiska miljöarbetet. HUAros bistår i arbetet med utvecklandet av miljöledningssystemet,…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö och kvalitetsarbetet. Dedicare är certifierat enligt ISO 14001 och…