Om våra tjänster

Hållbara tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet. Vi kan erbjuda Ert företag/organisation ett antal olika tjänster inom miljö-…

Stöd och assistans

Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag. Vi på HUAros har under en längre tid…

Sustainable management

Sustainable management – Ett hållbart företagande. Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt…

Agenda 2030

Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030, även kallat de Globala målen, är något som alla verksamheter…

Naturvård

Biologisk mångfald med genomtänkt och långsiktig naturvård. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen hur just er…

Statliga bolag

Till statliga bolag erbjuder vi bland annat följande tjänster: Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som…

Myndigheter

Till myndigheter erbjuder vi bland annat följande tjänster: Stöd till myndigheter i att leva upp till samtliga…

Internrevisioner

Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni följer standardens krav på…

Projektledning

När er organisation eller företag behöver en strukturerad, positiv och driven projektledare, så kan vi på HUAros…

Miljöledningssystem

Miljöledning enligt ISO 14001. Avsikten med av tredje part certifierade miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14001, är att…

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) – God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter eller tjänster? Det är…

Hållbarhetsredovisning

Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man…

Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiskt arbetsmiljöarbete vare…

Lagbevakning

Lagbevakning – Bindande krav för er verksamhet. Hur ser lagkraven inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet samt samhällsansvar för…

Hållbarhetschef

Hyr in din hållbarhetschef HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller…

Andra ledningssystem

Ledningssystem enligt en annan standard? Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard?…

Klimatberäkningar

Vi utför klimatberäkningar av er verksamhet. Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol,…

Miljöutredning

Påbörja ditt systematiska miljöarbete nu. En miljöutredning är ofta ett bra sätt att starta upp ett systematiskt…

Hållbara upphandlingar

Hållbarhetskrav i upphandling Varje upphandling är ett hantverk Varje upphandling med avtal är ett hantverk. Regelverket må…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping