Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Om våra tjänster

Kategori: Tjänster

Hållbara tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet.

Vi kan erbjuda Ert företag/organisation ett antal olika tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet med inriktning mot hållbar affärsutveckling. Det kan vara alltifrån att leva upp till lagkrav enligt miljöbalken till förbättrade omvärlds- och kundrelationer via Corporate Social Responsibility (CSR).

Så här arbetar vi:
Vi tror på ett smidigt samarbete. Med en positiv, inspirerande och medryckande anda hjälper vi er att göra det nödvändiga arbete utan att det upplevs som krävande.

Att jobba med kvalitets- och hållbarhetsfrågor är kul, för det ger ett mervärde. Det går ofta att tydligt visa att arbetet ger ekonomiska besparingar och fler uppdrag.

Kunniga, trevliga, uppdaterade och enkla att ha att göra med tror vi är passande ord som beskriver oss.

Ledningssystem kan ibland upplevas som krångligt och byråkratiskt, vår ambition är att det arbetet ska vara roligt och kännas meningsfullt. Vi gillar rutiner, de ska underlätta för verksamheten och vara lättfattliga och rimliga. Faktum är att de flesta uppskattar tydliga rutiner, det ger en trygghet och lugn till verksamheten. Vi hjälper er att bygga upp eller förbättra ert ledningssystem.

Vi hänger med i det senaste och håller er uppdaterade, med oss i båten kan du koppla av och koncentrera dig på det du har för händerna. De processer vi hjälper er med, de blir utförda med bästa kvalitet utan att kosta för mycket.

Vi gör mer. Behöver ni ytterligare stöd i er verksamhet? Fråga oss, vi hjälper er.

Vi kan! Genom att vi som jobbar på HUAros AB har olika bakgrund så har vi en vid bredd på vårt kunnande. Ett kunnande vi generöst delar med oss av. Det vi inte kan lär vi oss eller så tar vi hjälp av någon som kan. Vi har kunniga kontakter och samarbetspartners som vi har kvalitetssäkrat.

Uppdrag

Liebherr

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....

Fler texter med denna etikett

Om våra tjänster
Hållbara tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet. Vi kan erbjuda Ert företag/organisation ett antal olika tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet med inriktning mot hållbar affärsutveckling. Det kan vara alltifrån att leva upp till lagkrav enligt miljöbalken till förbättrade omvärlds- och kundrelationer via Corporate Social Respo...
Stöd och assistans
Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag. Vi på HUAros har under en längre tid assisterat myndigheter och statliga bolag i för dem specifika frågor. Det gör att vi har lätt för att få en förståelse för just Era behov och önskemål och kan erbjuda smidiga arbetssätt och lösningar. Myndigheter och statliga bolag...
Sustainable management
Sustainable management - Ett hållbart företagande. Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt i enlighet med er värdegrund. En välfungerande verksamhet drar till sig kapital, kunder och bra pe...
Agenda 2030
Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030, även kallat de Globala målen, är något som alla verksamheter måste förhålla sig till. Vi guidar er i det arbetet. Vad är de Globala målen? Globala målen är sammansatta hållbarhetsmål för hela världen antagna av FN 2015. Fler och fler myndigheter, företag och verksamheter i Sverige ställe...
Naturvård
Biologisk mångfald med genomtänkt och långsiktig naturvård. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen hur just er verksamhet kan arbeta med biologisk mångfald genom naturvårdande skötselplaner. För att främja den biologiska mångfalden och artrikedomen är det viktigt att arbeta med genomtänkt och långsiktig naturvård. Vi samarbetar bl...
Statliga bolag
Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som berör miljö-, CSR-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor....
Myndigheter
Till myndigheter erbjuder vi bland annat följande tjänster: Stöd till myndigheter i att leva upp till samtliga krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet Stöd i kvalitets- och arbetsmiljöfrågor Miljöutbildningar för personalen. På plats och-/eller via digital platt...
Internrevisioner
Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni följer standardens krav på era ledningssystem genom återkommande interna revisioner. Genom välutvecklade och testade revisionsprocesser kan vi, bland annat, internrevidera er verksamhet utifrån kraven i ISO 45001, ISO 9001, ISO...
Projektledning
När er organisation eller företag behöver en strukturerad, positiv och driven projektledare, så kan vi på HUAros AB hjälpa till. Vi har lång erfarenhet inom hållbar utveckling samt Agenda 2030 och kan effektivt och resultatinriktat leda, driva eller stödja er i projekt som har bäring på det. Vi bistår er oavsett om det handlar om [&hell...
Miljöledningssystem
Miljöledning enligt ISO 14001. Avsikten med av tredje part certifierade miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14001, är att det ska vara en slags miljöstämpel för att de grundläggande miljösäkrande processerna ska finnas på plats i verksamheten. Miljöledningssystemet ska säkerställa att verksamheten lever upp till bland annat miljöbalken...
Kvalitetsledningssystem
Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) - God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter eller tjänster? Det är vad ett kvalitetsledningssystem handlar om. Kvalitet är att säkerställa en hög kundnöjdhet. Detta oavsett om ni är en myndighet eller ett vinstdrivande företag. Detta uppnås genom att verksamheten har effektiva...
Hållbarhetsredovisning
Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man jobbar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, har blivit en allt viktigare fråga i samhället och kraven på att företagen bidrar till en hållbar utveckling ökar därför. Vi på HUAros leder er igenom arbet...
Arbetsmiljöledningssystem
Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiskt arbetsmiljöarbete vare sig ni bara vill få grunderna på plats eller certifiera er enligt ISO 45001 och AFS 2001:1 Vi assisterar er till certifiering av ert arbetsmiljöarbete Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarb...
Lagbevakning
Lagbevakning - Bindande krav för er verksamhet. Hur ser lagkraven inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet samt samhällsansvar för er verksamhet ut? Att hålla koll på alla svenska miljölagar, myndighetsbeslut, vägledande domar, EU-förordningar och förstå vad allt detta innebär för den egna verksamheten är ett omfattande och mödosamt arbet...
Hållbarhetschef
Hyr in din hållbarhetschef HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma....
Andra ledningssystem
Ledningssystem enligt en annan standard? Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss. Har inte vi kompetensen hos oss har vi säkert någon i vårt nätverk som kan assistera er....
Klimatberäkningar
Vi utför klimatberäkningar av er verksamhet. Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet. Vi utför också klimatberäkningar av byggprojekt så att ni kan klimatdeklarera era nybyggnationer. Vi hjälper er också att ta fram konkreta klimatmål och kan också hjälpa till i processen...
Miljöutredning
Påbörja ditt systematiska miljöarbete nu. En miljöutredning är ofta ett bra sätt att starta upp ett systematiskt miljöarbete. Det ger verksamheten en god koll på den miljöpåverkan, negativ och positiv, som verksamheten ger upphov till?...
Hållbara upphandlingar
Hållbarhetskrav i upphandling Varje upphandling är ett hantverk Varje upphandling med avtal är ett hantverk. Regelverket må vara strikt men en upphandling genomförs ofta med unika förutsättningar avseende kontraktsföremål, tillgänglig tid, budgetram och deltagare. Tillsammans med många marknader och branscher i ständig och snabb förän...
Stöd i arbetet med CSRD och ESRS
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt direktiv, s.k. hållbarhetsdirektivet, som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. De nya skarpare kraven gäller i första omgången bara de största företagen men sedan utvidgas kraven till att även omfatta stora...
Systematiskt kemikaliearbete
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt direktiv, s.k. hållbarhetsdirektivet, som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. De nya skarpare kraven gäller i första omgången bara de största företagen men sedan utvidgas kraven till att även omfatta stora...
Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du jobba med oss?

   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu