Agenda 2030

Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030, även kallat de Globala målen, är något som alla verksamheter…

Om ledningssystem

Ett ledningssystem handlar om hur en verksamhet styrs och fungerar. Alla verksamheter har en form av ledningssystem…

Naturvård

Biologisk mångfald med genomtänkt och långsiktig naturvård. Våra ekosystemtjänster med ett intakt ekosystem och biologisk mångfald kräver…

Sustainable management

Sustainable management – Ett hållbart företagande. Sustainable management eller på svenska hållbart företagande handlar om att skapa…

Om våra tjänster

Hållbara tjänster inom miljö- och kvalitetsområdet. Vi kan erbjuda Ert företag/organisation ett antal olika tjänster inom miljö-…

Statliga bolag

Till statliga bolag erbjuder vi bland annat följande tjänster: Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som…

Myndigheter

Till myndigheter erbjuder vi bland annat följande tjänster: Stöd till myndigheter i att leva upp till samtliga…

Stöd och assistans

Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag. Vi på HUAros har under en längre tid…

Internrevisioner

Internrevision för att kvalitetssäkra din verksamhet Få bättre trygghet och kontroll över era verksamhetsprocesser och se till…

Projektledning

När ert företag behöver en strukturerad, positiv och driven projektledare, så kan vi på HUAros AB hjälpa…

Miljöledningssystem

Miljöcertifiering enligt ISO 14001. Avsikten med certifierade miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14001, är att det ska vara…

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) – God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter eller tjänster? Det är…

Hållbarhetsredovisning

Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man…

Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiskt arbetsmiljöarbete vare…