Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1.

Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiskt arbetsmiljöarbete vare sig ni bara vill få grunderna på plats eller certifiera er enligt ISO 45001 och AFS 2001:1

Vi assisterar er till certifiering av ert arbetsmiljöarbete

Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven är dock större för verksamheter med flera anställda. Har verksamheten fler än tio anställda ska rutinerna vara dokumenterade. Det ska finnas ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Vi kan assistera alla slags verksamheter med att leva upp till de lag- och författningskrav som berör just Er verksamhet.

Sverker Carlsten

Arbetsmiljöarbete – för en säker och trivsam arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att säkerställa en säker och trivsam arbetsmiljö. Det handlar bland annat om att göra riskbedömningar, ha tydliga rutiner och att följa upp hur de anställda mår. Ledningen ska även bistå de anställda till prioriteringar vid hög arbetsbelastning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas i samråd mellan ledning och de anställda.

Öka verksamhetens attraktionskraft

Genom att bedriva ett systematiskt och välfungerande arbetsmiljöarbete och även certifiera verksamheten ökar verksamhetens attraktionskraft såväl mot anställda som beställare och sjukskrivningar/sjukskrivningskostnader kan minska.

Vi hjälper er att skapa ett effektiv systematiskt arbetsmiljöarbete anpassat efter er verksamhet oavsett storlek: allt från små företag och föreningar till stora myndigheter och statliga bolag.  Vi tycker om att jobba med olika slags verksamheter, då lär vi oss mer – våra erfarenheter är er nytta.

Vi assisterar även med utbildningar och workshops för anställda och ledningsgrupper.

Tagged under

Tjänster inom ledningssystem

Miljöledningssystem

Miljöledning enligt ISO 14001. Avsikten med av tredje part certifierade miljöledningssystem, som t.ex.…

Läs mer

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) - God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter…

Läs mer

Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av…

Läs mer

Om ledningssystem

Ett ledningssystem handlar om hur en verksamhet styrs och fungerar. Alla verksamheter…

Läs mer