Myndigheter

Till myndigheter erbjuder vi bland annat följande tjänster:

  • Stöd till myndigheter i att leva upp till samtliga krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
  • Stöd i rapportering till Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt andra kontrollmyndigheter
  • Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som berör miljö-, CSR-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor
  • Upphandlingsstöd avseende miljökrav i upphandlingar
  • Stöd till rätt kompetens inom miljöfrågor. Då vi har ett brett kontaktnät så kan vi erbjuda stöd och kompetens inom det mesta gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. T.ex. svårare kemikaliefrågor, miljökonsekvensbeskrivningar, riskbedömningar och miljöjuridik.
  • Vid behov kan vi även inta en roll som tillförordnad miljö- och eller kvalitetschef/samordnare. En sådan lösning kräver dock en viss framförhållning.
Tagged under