Statliga bolag

Till statliga bolag erbjuder vi bland annat följande tjänster:

  • Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som berör miljö-, CSR-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor
  • Stöd i er hållbarhetsredovisning enligt GRI. Här erbjuder vi allt från en utbildande och stödjande roll till att vi gör er GRI redovisning och samlar in de fakta vi behöver från er
  • Upphandlingsstöd avseende miljökrav i upphandlingar
  • Stöd till rätt kompetens inom miljöfrågor. Då vi har ett brett kontaktnät kan vi erbjuda stöd och kompetens inom det mesta gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. T.ex. kemikaliefrågor, miljökonsekvensbeskrivningar, riskbedömningar och miljöjuridik..
  • Vid behov kan vi även inta en roll som tillförordnad miljö- och eller kvalitetschef/samordnare.
Tagged under