HJT Service

HUAros assisterar HJT Service till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö) ISO 9001:2015 (kvalitet).…

Aleris – Röntgen

HUAros AB har assisterat röntgen i kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring samt stöttat Aleris röntgen på Sabbatsberg till en…

Aros Polymerteknik

HUAros assisterar Aros Polymerteknik till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö) ISO 9001:2015 (kvalitet)…

SOS Alarm

HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga…

Moderna Museet

HUAros assisterar Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingår bland annat stöd i att skapa…

Aroseken

HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit…

Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet.…

SVEMO

HUAros hjälper Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet med arbetet kring motorsportens miljöpåverkan. Under 2012-13 tog vi fram förbundets…

Markbolagen

HUAros har assisterat företaget Markbolagen i utvecklandet av ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor samt hållit arbetsmiljöutbildningar för personalen.…

DynaMate

HUAros bistår DynaMate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö- och arbetsmiljöfrågor.…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö och kvalitetsarbetet. Dedicare är certifierat enligt ISO 14001 och…

Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska miljöarbetet. HUAros har bistått i utvecklandet av miljöledningssystemet,…

MST AB

Vi har stöttat MST AB i deras arbete att bibehålla ISO 14001-certifikat.…

Dixa

HUAros har assisterat tryckeriet Dixa till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö), ISO 9001:2015 (kvalitet) och…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping