Aroseken

HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit en arbetsmiljöutbildning för personalen. HUAros assisterade även vid det systematiska miljöarbetet. Aroseken är numer certifierade enligt ISO 14001:2015.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping