Carema Sjukvård (numera en del av Capio)

HUAros AB har bistått Carema Sjukvård (numera en del av Capio) i det systematiska miljö- och kvalitetsarbetet samt har genomfört interna miljörevisioner på flera vårdenheter.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping