Myndigheten för Press Radio och TV

HUAros har bistått Myndigheten för Press Radio och TV i arbetet med att upprätthålla en miljöutredning samt i arbetet med att ta fram mål, handlingsplaner och strategier. Vi har även hållit grundläggande miljöutbildningar för all personal vid flera tillfällen.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping