Statens historiska museer

HUAros assisterar Statens historiska museer i det strategiska miljöarbetet. HUAros bistår i arbetet med utvecklandet av miljöledningssystemet, policyer, mål och handlingsplaner.  Vi har även haft en miljöutbildning med workshop för all personal.
I Statens historiska museer ingår Historiska museet, Kungliga myntkabinettet och Tumba Bruksmuseum.

responsive_meta_box_designation:
responsive_meta_box_facebook:
responsive_meta_box_twitter:
responsive_meta_box_googleplus:
responsive_meta_box_text_linkedin:
Tagged under