Tvättstället i Karlskoga

HUAros har stött tvätteriet Tvättstället i Karlskoga i deras miljöarbete samt haft en miljöutbildning för personalen.

responsive_meta_box_designation:
responsive_meta_box_facebook:
responsive_meta_box_twitter:
responsive_meta_box_googleplus:
responsive_meta_box_text_linkedin:
Tagged under