Om våra utbildningar

Vi gillar att hålla utbildningar, för de utmanar oss på ett stimulerande sätt och vi lär nytt. Vår ambition är att utbildningarna ska vara uppdaterade, informativa och ge en konkret förbättring till er verksamhet. Inspirerade och fyllda med ny kunskap lämnar ni våra utbildningar som också har varit en trevlig och sammansvetsande stund för er verksamhet.

Vi kan ha utbildningarna i era lokaler eller så har vi utbildningslokaler centralt i Västerås. Alternativt så ordnar vi en passande lokal i er närhet. Vi verkar i hela landet och också internationellt.

Utbildningarna skräddarsys efter verksamhetens behov, vi har allt från utbildningar på 30 minuter till utbildningar som sträcker sig över flera dagar. Vi skapar även interaktiva utbildningar som kan vara en lösning för större verksamheter med större geografisk spridning.

Gröna inköp

Utbildning i grönare inköp – För bättre ekonomi

Hur inköpen går till har ofta stor påverkan på en verksamhets miljöpåverkan. Vi går igenom hur ni kan göra grönare inköp och hur genomtänkta inköp även kan ge ekonomiska besparingar. Vi går igenom inköpsrutiner, kravställande, miljömärkningar och livscykelanalys vid inköp och avtal.

  • Tid:  2 timmar utbildning
  • Paus: 15 min (inkluderat)
Tagged under