TJÄNSTER INOM ARBETSMILJÖ

  070- 379 54 45

  Arbetsmiljö

  Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiska arbetsmiljöarbete, vare sig ni bara vill få grunderna på plats eller certifiera er
  enligt ISO 45001 eller AFS 2001.
  Vi bistår också med utbildningar inom arbetsmiljö.

  Arbetsmiljö - HUAROS hjälper er systematisera ert arbetsmiljöarbete med tydliga rutiner, riskanalyser, uppföljningsmöten, utbildningar samt följa upp alla tillbud och eventuella olyckor.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven är dock större för verksamheter med flera anställda. Har verksamheten fler än tio anställda ska rutinerna vara dokumenterade. Det ska finnas ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor i verksamheten

  Läs mer »

  Revisioner - Vi kan internrevidera er verksamhet enligt ISO 14001:2004 samt ISO 9001:2008.

  Interna revisioner

  Vi reviderar ert arbetsmiljöarbete och ser till att ni har ett fungerande arbetsmiljöarbete. Vi kan internrevidera er verksamhet enligt ISO 14001:2015 samt ISO 9001:2015. Vänd dig till oss.

  Läs mer »

  Vi på HUAROS ger kurser, workshops och utbildningar i miljö, arbetsmiljö, kvalitet och hållbar utveckling

  Utbildning kring arbetsmiljöfrågor

  Vi skräddarsyr utbildningar för era behov kring arbetsmiljöfrågor.

  Vi gillar att hålla utbildningar och hoppas att det märks.

  Läs mer »

  Väx hållbart

  Vi vet att hållbarhet lönar sig och
  vi har många års erfarenhet av att utveckla hållbarhetsarbete åt företag och organisationer.

  Flexibla lösningar

  Oavsett utgångsläge anpassar vi oss till kundens förutsättningar för en ständig förbättring

  Bredd & djup

  Vi löser det mesta kunder efterfrågar inom hållbarhet och ISO. Vid behov har vi också ett brett kontaktnät.

  Kontakta oss idag

   Ange företaget du representerar.

   classic-editor-remember:
   block-editor

   HUAros kontor, Västerås.

   HUAros kontor, Nyköping